Rechtbank van eerste aanleg: Beschikking van 21 Februari 1981 (Brussel). RG 85/23387

Date :
21-02-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810221-1
Numéro de rôle :
85/23387

Résumé :

De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg spreekt zich voorlopig uit in de gevallen waar hij de urgentie aanneemt m.b.t. alle materies, behalve degene die de wet aan de rechterlijke macht onttrekt. De hoogdringendheid kan voortvloeien uit de onmogelijkheid waarin de eiseres zich bevindt om snel _ maar slechts voor de problemen die haar aanbelangen _ een beslissing ten gronde te bekomen. De feitenrechter, in tegenstelling tot de rechter in kortgeding, kan immers geen enkele vergoeding toekennen zonder uitspraak te doen, op een beslissende wijze, tenminste over het principe van de aansprakelijkheid. Opdat de rechter in kortgeding bevoegd zou zijn, is niet vereist dat de eisen die voor hem gebracht worden duidelijk gegrond zijn.

Ordonnance :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.