Arbeidshof: Arrest van 28 Mei 1999 (Gent). RG 97/059

Date :
28-05-1999
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19990528-8
Numéro de rôle :
97/059

Résumé :

De diensters hadden geen enkele inbreng in de handelszaak en offreerden enkel zichzelf met hun kennis en ervaring aan de eigenares die hen op haar beurt aanbood aan de klanten. Ge-zien de bestendige aanwezigheid van de eigenares in het pand, is het niet mogelijk aan te nemen dat er geen daadwerkelijk toezicht was, inzonderheid op de kas; er werd trouwens dage-lijks afgerekend. Hieruit volgt dat de diensters wel degelijk in ondergeschikt verband werkten.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.