Arbeidshof: Arrest van 8 November 1972 (Gent). RG 72/1479

Date :
08-11-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721108-3
Numéro de rôle :
72/1479

Résumé :

Wanneer de duur van de opzeggingstermijn niet is vermeld, is de opzegging nietig ingevolge artikel 19 lid 4 van de wetten op de arbeidsovereenkomsten voor werklieden. De nietigheid van deze opzegging is relatief en kan gedekt worden, doch gelet op het imperatief karakter van de wetsbeschikkingen nopens de opzegging kan deze dekking enkel geschieden na beëindiging der overeenkomst. Het feit dat een halve dag vrijaf wordt genomen bij toepassing van artikel 19 quater van de wetten op de arbeidsovereenkomsten voor werklieden kan derhalve niet worden aangezien als aanvaarding van de geldigheid van de opzegging, echter wel het feit dat de werknemer zich na het verstrijken van de opzeggingstermijn niet meer op het werk heeft aangeboden.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.