06 Mai 1999

Titre Langue Date
Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 06.05.1999 Néerlandais 06-05-1999
Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4 , § 6, van de bijzonder Néerlandais 06-05-1999
Arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 06.05.1999 Néerlandais 06-05-1999
Arrest van het Hof van Cassatie dd. 06.05.1999 Néerlandais 06-05-1999
Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 06.05.1999 Néerlandais 06-05-1999
06.05.1999 - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4 , § 6, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten Néerlandais 06-05-1999
Arrest van het Hof van Cassatie dd. 06.05.1999 Néerlandais 06-05-1999
06.05.1999 - Wet ter bevordering van de oprichting van burgerlijke bosgroeperingsvennootschappen Néerlandais 06-05-1999
Circulaire nr. AFZ/98-0986 dd. 06.05.1999 Néerlandais 06-05-1999
Arrêt de la Cour d'appel de Gand dd. 06.05.1999 Français 06-05-1999
Arrêt de la Cour d'appel de Gand dd. 06.05.1999 Français 06-05-1999
06.05.1999 - Arrêté royal portant exécution de l'article 4 , § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions Français 06-05-1999
Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 06.05.1999 Français 06-05-1999
Arrêté royal portant exécution de l'article 4 , § 6, de la loi spéciale du 1 Français 06-05-1999
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 06.05.1999 Français 06-05-1999
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 06.05.1999 Français 06-05-1999
06.05.1999 - Loi visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers Français 06-05-1999
Circulaire n° AFZ/98-0986 dd. 06.05.1999 Français 06-05-1999