01 Février 2012

Titre Langue Date
Btw-handleiding 2012, nummers 520/7 ? 520/13. De bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. Néerlandais 01-02-2012
BTW-handleiding 2012 - Hoofdstuk VIII -Invoer Néerlandais 01-02-2012
Btw-handleiding 2012, nummers 655 ? 655/8. Procedure in verband met de strafrechtelijke beteugeling van de belastingontduiking. Néerlandais 01-02-2012
BTW-handleiding, nr. 048, dd. 01.02.2012 Néerlandais 01-02-2012
Btw-handleiding 2012, nummers 29 - 30. Néerlandais 01-02-2012
Btw-handleiding 2012, nummers 198 - 200. Invoer met voldoening van de Btw. Néerlandais 01-02-2012
Btw-handleiding 2012, nummers 33 - 36. Uitbreiding van het begrip levering. Néerlandais 01-02-2012
Btw-handleiding 2012, nummers 509 ? 519/2. Bijzondere regeling voor landbouwondernemingen. Néerlandais 01-02-2012
Btw-handleiding 2012, nummers 571 - 581. Controle van het vervoer van goederen. Néerlandais 01-02-2012
Btw-handleiding 2012, nummers 216 - 220/2. Invoer. De goederen worden hier te lande niet door of voor rekening van de leverancier geïnstalleerd of gemonteerd. Néerlandais 01-02-2012
Btw-handleiding 2012, nummers 447/2 ? 447/5. Uitreiking van een rekening of ontvangstbewijs. Néerlandais 01-02-2012
Btw-handleiding 2012, nummers 310/66 - 310/72. Intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel. Néerlandais 01-02-2012
Pas de titre Néerlandais 01-02-2012
BTW-handleiding 2012 - Hoofdstuk IX - Vrijstelling voor handelingen met betrekking tot uitvoer buiten de gemeenschap Néerlandais 01-02-2012
BTW-handleiding, nr. 016, dd. 01.02.2012 Néerlandais 01-02-2012
BTW-handleiding, nr. 045/3, dd. 01.02.2012 Néerlandais 01-02-2012
BTW-handleiding, nr. 015/2, dd. 01.02.2012 Néerlandais 01-02-2012
Btw-handleiding 2012, nummer 589. Bewijsmiddelen van het gemeen recht. Néerlandais 01-02-2012
Btw-handleiding 2012, nummers 193/3 - 193/4. Invoer van goederen. Néerlandais 01-02-2012
Btw-handleiding 2012, nummers 64 - 65. Diensten. Overige gevallen. Néerlandais 01-02-2012