Hof van Cassatie: Arrest van 19 Juni 1974 (België)

Date :
19-06-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19740619-12
Numéro de rôle :

Résumé :

De militiegerechten beoordelen soeverein in feite de gegrondheid van de uitzonderlijke redenen welke zijn aangevoerd tot ontheffing van het verval van een aanvraag om uitstel en vrijlating van dienst op morele grond, die na het verstrijken van de termijnen is ingediend. (Art. 20, alinéa 3 gecoördineerde dienstplichtwetten van 30 april 1962.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.