Hof van Cassatie: Arrest van 8 November 1977 (België)

Date :
08-11-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19771108-3
Numéro de rôle :

Résumé :

het arrest dat in feite vaststelt dat de werkgever het loon van zijn personeel liet betalen in circulaire cheques door een bank uitgeschreven en op haar eigen kassen getrokken, doch tevens, ingevolge overeenkomst, door andere banken ook in specien aan de begunstigde betaalbaar, en oordeelt dat zulke cheques geen geld uitmaken dat wettelijk gangbaar is, vermag daaruit wettelijk af te leiden dat deze werkgever het loon niet uitbetaalde van hand tot hand, zoals voorgeschreven door de artikelen 4 en 5 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.