22 December 2005

Title Language Date
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelegen en afgelegen preventiegebieden voor werk van ondergrondse waterwinning benoemd FERBA I, FERBA II, OASIS gelegen op het grondgebied van de gemeeente Tintigy Dutch 22-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 2005 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van de ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongevallenaangiften Dutch 22-12-2005
Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 tot organisatie van kynologenhulpverleningsteams Dutch 22-12-2005
Besluit van de Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma voor gemeentelijke rioleringen en K.W.Z.I.'s, voor het derde en vierde kwartaalprogramma 2006 Dutch 22-12-2005
VERORDENING 51/2006/EEG van de Raad van 22 december 2005 tot vaststelling, voor 2006, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering waarbij de " Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement " gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site " SAFEA ", te La Louvière Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering waarbij de " Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement " gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site " Ammoniaque ", te Luik Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering waarbij de " Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement " gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site " WOJDA 1 ", te 's-Gravenbrakel Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering waarbij de " Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement " gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site " Cabay-Jouret ", te La Louvière Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering waarbij de " Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement " gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site " WOJDA 2 ", te 's-Gravenbrakel Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij " La Maison liégeoise, S.C. " Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Haine Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Amel Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Senne Dutch 22-12-2005
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale ALG als beheerder van gasdistributienetten aangewezen wordt Dutch 22-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelege n en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning benoemd "Source Chemin de Langlire", gelegen op het grondgebied van de gemeenten Gouvy Dutch 22-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelege n en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning benoemd "Source Pirsay ", gelegen op het grondgebied van de gemeenten Gouvy Dutch 22-12-2005
Ministerieel besluit tot vaststelling van nabijgelege n en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning benoemd "Parmentier", gelegen op het grondgebied van de gemeenten Gouvy Dutch 22-12-2005
Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Dutch 22-12-2005
Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de toekenning van studietoelagen aan studenten die in het buitenland studeren . Dutch 22-12-2005